top of page

Dagordningen till årsmöte 2022

Föreningen Ideell Marknadsföring i Sverige kallar alla medlemmar och intresserade till kommande årsmöte 2022! Årsmötet ska äga rum på tisdag den 29:e mars 2022 kl. 19:00 - 21:00!

Mötet ska hållas online via Google Meet. Se mer information om anslutningen samt länken till verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen i eventbeskrivning: https://www.ideellmarknadsforing.se/evenemangsinfo/arsmote-2022


Dagordningen till årsmöte 2022:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötets ordförande

 3. Val av årsmötessekreterare

 4. Val av två protokolljusterare

 5. Fastställande om röstlängd för mötet

 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 7. Fastställande av dagordning

 8. Verksamhetsberättelse för 2021

 9. Ekonomisk berättelse för 2021

 10. Revisionsberättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 12. Behandling förslag och motioner.

 13. Fastställande av medlemsavgifter

 14. Verksamhetsplan 2022

 15. Ekonomisk plan 2022 och fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsår

 16. Val av:

  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år

  2. föreningens kassör för en tid av 1 år

  3. övriga ledamöter i styrelsen

  4. valberedning

  5. revisor

 17. Övriga val

 18. Övriga frågor

  1. Medlemspolicy - fastställa.


Välkomna! Vi ses snart!

Comentários


bottom of page