top of page

Ideell marknadsföring i Almedalen


Vi har haft en mycket givande Almedalsvecka med huvudsakligen härligt väder 😃. På onsdagen arbetade vi med förberedelser för panelsamtalet och tältet.


På torsdagen höll vi vårt panelsamtal tillsammans med paneldeltagarna Sigge från LSU - Sveriges barn- och ungdomsorganisationer och Elsa från Vi Unga.


Panelsamtalet var på temat:

Är marknadsföring någonting för ideella organisationer? < Länk till panelsamtalet på Youtube.


Frågan grundade sig i det faktum att det ibland finns en skepticism mot marknadsföring och ordet marknadsföring hos ideella organisationer. Vi har själva fått bemöta påståendet “Ideella organisationer behöver inte marknadsföra sig”, det håller vi inte med om. Marknadsföring är essentiellt för att civilsamhällets röster ska höras. Den kan dock inte göras på samma sätt inom vinstdrivande sektor utan marknadsföringen behöver anpassas för ett ideellt sammanhang.


Panelsamtalet inleddes med att vi talade om betydelsen av ordet "marknadsföring" och hur det tas emot av ideella organisationer. Statistiken visar att de flesta ideella organisationer idag är positiva till marknadsföring, det är dock inte alltid de tycker om att använda ordet utan väljer kanske istället att använda ordet “extern kommunikation”.


En aspekt som är problematisk med detta är att extern kommunikation har en annan betydelse än marknadsföring, extern kommunikation behöver inte handla om marknadsföring. Begreppet marknadsföring är också ett mycket vidare begrepp än extern kommunikation. Marknadsföringen innefattar bland annat organisationens strategiska planering och varumärkesarbete.


Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer var också en fråga som togs upp under panelsamtalet. Den marknadsföring som används inom icke-vinstdrivande organisationer utgår från den som används inom vinstdrivande företag men har gjorts om för att passa den icke vinstdrivande sektorn. Paneldeltagarna lyfte skillnader som att icke-vinstdrivande organisationer ofta har betydligt mer begränsade ekonomiska resurser och får förlita sig på volontärer för att utföra stora delar av arbetet, däribland marknadsföring. För att vara volontär krävs ett stort engagemang och därför behövs en stor lyhördhet för volontärernas behov.


Icke-vinst drivandes huvudsakliga mål är inte att göra vinst utan att uppnå ett högre syfte. Icke vinstdrivande organisationers målgrupper skiljer sig också från de vinstdrivande. Målgrupperna är förmånstagare (alltså de vars liv man vill förbättra), finansiärer och volontärer. Vinstdrivande organisationer agerar efter efterfrågan medan det hos ideella organisationer ofta inte finns någon efterfrågan hos allmänheten. Det kan istället t.ex. handla om en mindre grupp som vill kämpa mot orättvisor som de upplever i samhället.


Vissa typer av aktiviteter inom ideella organisationer behöver inte kommuniceras ut externt och det är viktigt att tänka på att dessa aktiviteter för den skull ändå kan vara minst lika viktiga. Det kan till exempel handla om studiecirklar eller verksamheter som medför stora risker för till exempel hatbrott.

Paneldeltagarna var överens om att samarbete är viktigare än konkurrens mellan ideella organisationer. Samarbete kan handla om att ge civilsamhället en tydlig röst i olika frågor eller att nå ut med budskap genom varandras kanaler.


Utöver panelsamtalet bjöd besöket i Almedalen också på möten med flera fantastiska Ideella föreningar som Smart Sweden som hjälper unga att säga nej till alkohol, tobak och narkotika, Nordic Ukraine Forum som bygger broar och sprider kunskaper mellan Sverige och Ukraina, Voov som ger tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta kan fly, Set my people free som är ett nätverk som arbetar för att personer som lämnar islam ska få leva och utöva sin nya tro samt behandlas jämlikt och rättvist i sina hemländer.


Almedalsveckan avslutades med god mat och dryck på restaurang, diskussioner kring livet och marknadsföring och slutligen musik och lyrik på en hållbar arena med Emil Jensen.

Commentaires


bottom of page