top of page

Om oss

Ideell marknadsföring i Sverige

Föreningen grundades april 2019. Vår mission är att hjälpa icke-vinstdrivande organisationer inom offentlig och ideell sektor att göra sin verksamhet mer effektiv med hjälp av ideell marknadsföring. Vi erbjuder kostnadsfria webbinarier och workshops varannan månad eller på efterfrågan mot betalning. Sedan maj 2023 bedriver vi även marknadsföringsbyråverksamhet riktad mot icke-vinstdrivande organisationer. Vi erbjuder också betalda tjänster och coachning.

Värdeord

Värdeord

INNOVATIVA

Vi anpassar konceptet ”ideell marknadsföring” till en svensk kontext. Vi strävar efter att skapa en bättre fungerande ideell sektor som kan bemöta samhällets aktuella utmaningar. Vi hävdar att ”ideell marknadsföring” är en ny bransch som skiljer sig från ”vanlig” marknadsföring för vinstdrivande bolag pga sektorns icke-vinstdrivande natur. Vi lyfter upp och understryker denna skillnad i allt material som vi gör. Vi är också medvetna om våra utmaningar som innovatörer och att det tar tid innan konceptet får erkännande och implementeras i Sverige, inte minst pga fördomar som finns kring marknadsföring. Vi är kontorsfria och tillämpar 6-timmars arbetsdag för vår personal.

ÖPPENSINNADE
Vi grundar vår kunskap i den forskningen som finns inom området ”ideell marknadsföring” men vi ser också kunskap som något som skapas tillsammans i dialog och av alla. Därför välkomnar vi människor som kan både mycket och lite om ideell marknadsföring och tolkar kunskap som något som omfattar även föreningsdemokrati, styrelsearbete och samverkan med andra sektorer.

ICKE-VINSTDRIVANDE

Vinsten från byrån återinvesteras i den ideella delen så att vi kan leverera utbildningen kostnadsfritt. I stället för att öppna byrån i AB form bestämde vi oss att behålla hela verksamheten kvar som ideell förening. Föreningen drivs volontärt av våra medlemmar och anställda får lön för de uppdrag som vi utför mot kunder. Det bästa sättet att förstå civilsamhället är att vara en del av det! Vår organisation är partipolitiskt och religiöst obunden, vilar på demokratiska grunder och är icke-diskriminerande. Vi bryr oss om världen vi lever i, håller oss uppdaterade om dess problem och utmaningar och gör vårt bästa för att bidra till välfungerande samhälle för befintliga och framtida generationer!

IMIS - backgrund

Konceptet

Varför "ideell marknadsföring"?

  • Metoder och verktyg inom marknadsföring och kommunikation behöver anpassas för att kunna användas av icke-vinstdrivande organisationer. Att tillämpa dem utan anpassning kan göra mer skada än nytta pga sektorns icke-vinstdrivande ändamål.

Varför just "i Sverige"?

  • I Sverige har den så kallade "tredje sektorn" egen prägel och historia som skiljer sig från USA, Storbrittanien och andra europeiska länder. Bland annat präglas den av stora skillnader mellan sektorns olika organisationer samt otydliga gränser med andra sektorer. Till exempel blev många ideella folkrörelser som startades både i 1800-talet och i mitten av 1900-talet sedan en del av Myndighetssverige.

  • I nuläget är sektorn den minsta bland andra europeiska och även skandinaviska länder. Sektorn går nu i sin fjärde fas och behöver växa för att besvara nya och befintliga samhällsutmaningar, som staten än så länge inte kan lösa och näringslivet inte vill. Samtidigt behöver sektorn professionaliseras och hitta nya lösningar för att bli hållbar när konkurrensen ökar. 

  • Erfarenheten visar att det går inte heller att använda även beprövade metoder och verktyg inom ideell marknadsföring från andra länder utan ytterligare anpassning till svenska sammanhanget och traditionerna.

Våra syften:

  • förena ideella marknadsförare för kunskapsutbyte

  • sprida kunskap om ideell marknadsföring som ett slagkraftigt verktyg bland icke-vinstdrivande organisationer

  • utbilda och kompetensutveckla icke-vinstdrivande organisationer inom ideell marknadsföring

  • implementera ideell marknadsföring i icke-vinstdrivande organisationers verksamhet

  • driva ideell marknadsförings utveckling

Konceptet

Styrelsen

Styrelsen
bottom of page