top of page

Tjänster

De flesta av föreningens utbildningar är kostnadsfria och öppna för icke-vinstdrivande organisationer och allmänheten. Innehållet ger dock allmän kunskap inom branschen (som är - ideell marknadsföring) och sektorn. I fall er organisation behöver en riktad insats, analys och/eller rådgivning anpassad till just er verksamhet, har vi möjlighet att erbjuda specifika tjänster från 800 kr/timme exkl. moms samt större kampanjer och projekt där flera tjänster ingår.

Coachning session

Brainstorma och skissa snabba lösningar tillsammans med experten

Konkurrensanalys

Konkurrenskrafer, nivåer samt utveckling av positioneringsstrategi

Digital marknadsföring

SMM, SEO, Google Ads, design av koncept och innehållsplanering

Reklamkampanjer

Mediaplanering, utplacering av reklam i media samt offline

Strategisk analys

Värdegrundsarbete, SWOT, portfölj, segmentering, tarteging

Organisationsutveckling

Föreningsbildning, medlemspolicy, datapolicy, rådgivning inom VU

Webbutveckling

Installation av enklare hemsidor på plattformar eller fullständig utveckling

Sponsring och samverkan

Bygga samverkan mellan sektorer

denna tjänst är under utveckling

Målgruppsanalys

Målgruppens "porträtt", segmentering, targeting

Projektverksamhet

Sökande av bidragsgivare, projektskrivning

Mediaproduktion

Design av reklammaterial, produktion av reklam- eller representationsfilmer

Vi börjar med ett möte med er där vi diskuterar om vilka aktuella behov ni har och om vi kan hjälpa er med ett eller flera områden. Utifrån det förbereder vi en offert där en eller flera tjänster ingår, prisförslag och specifikation samt information om vilka som ska ingå i teamet och deras kompetenser. Vår styrka är att våra medarbetare är generalister som har breda kompetenser och därför kan vi göra mer med mindre teams, men varje av oss har även ett eller flera områden av särskilt intresse. Under arbetets gång har ni kontakt med en projektledare från vår sida för större projekt eller med den medarbetaren som utför tjänsten, t.ex. när det gäller rådgivning eller digital marknadsföring.

Utöver det och för de organisationer med mindre budget har vi möjlighet att erbjuda en enskild 2-timmars coachning session inom ideell marknadsföring eller föreningsliv med vår expert, diskutera aktuella problem och behov, brainstorma och skissa tillsammans snabba lösningar som ni sedan kan ta vidare, utveckla och implementera med de resurser som ni i nuläge har. Priset för en coachning-session är 1480 kr exkl. moms.

Kolla ovan vilka tjänster som vi i nuläge kan erbjuda och vilka som är under utveckling och skicka en förfrågan för ett möte med oss via formen nedan.

Hur kan vi hjälpa till?

Tack för din inlämning!
Vi återkommer till dig inom kort.

bottom of page