top of page
Rityta 25.png

Uniting Digital Generations
for Real Action

Youth participation activity

Ett projekt inom ramen för Erasmus+ program 2021-2027

Under detta projekt blir deltagarna bekanta med och övar på kunskaper och färdigheter som är nödvändiga inom den moderna aktivismen, på ett icke-formellt sätt. Detta inkluderar kunskaper om digital aktivism, ideell marknadsföring, digital hälsa och annat som de behöver för att starta och driva sina egna rörelser och ideella organisationer kring frågor som de brinner för – på ett hållbart sätt! 

 

Projektet skapas av unga för unga – men vi vill även ge möjligheter att bygga broar mellan nya generationer av aktivister och rörelser och det etablerade civilsamhället! 

 

Projektet föddes när det digitala har blivit det nya normala och utförs digitalt utan fysiska sammankomster mellan deltagarna. Under elva månader arrangerar vi en serie online-diskussioner, workshops, debatter och intervjuer, cirka 1 aktivitet per månad. Dessa streamas och spelas in på vår YouTube kanal. Välkomna att se det senaste avsnittet här nedan!

Se senaste avsnittet

Disclaimer: Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.

bottom of page