top of page

tis 02 apr.

|

Kvarngatan 10B, 118 47 Stockholm, Sverige

Bildandemöte

Nu går projektet IMIS av stapeln! Tillsammans lägger vi grunden för föreningen och driver projektet framåt. Välkomna!

Registration is Closed
See other events
Bildandemöte
Bildandemöte

Tid och plats

02 apr. 2019 19:00 – 21:00

Kvarngatan 10B, 118 47 Stockholm, Sverige

Om evenemanget

Syften med bildandemöte är att besluta om bildande av en förening "Ideell Marknadsföring i Sverige", anta stadgarna och välja den första styrelsen.

Dagordning för bildandemötet

 1. Mötets öppnande och välkomstord
 2. Fastställande av närvarolista/röstlängd (biläggs protokollet)
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollsekreterare
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista (dagordningen) för mötet
 7. Fråga om bildande av föreningen
 8. Fastställande av stadgar för föreningen
 9. Fastställande av namn på föreningen
 10. Val av interimstyrelse (ordföranden och ett antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsstämman
 11. Övriga frågor

Mötesprotokoll kommer att föras på svenska, språk för kommunikationen under mötet är svenska och engelska.

Efter mötet bjuder vi på en liten icke-formell tillställning.

Välkomna!

Dela detta evenemang

bottom of page