top of page

Vi söker kandidater till valberedning!

Ideell marknadsföring i Sverige söker kandidater till valberedningen!


Vill du bli volontär hos Sveriges (vad vi vet) enda förening/marknadsföringsbyrå som är inriktad på marknadsföring mot ideella organisationer?


Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och till revisorer vid nästa årsmöte 2024 och förhoppningsvis även längre fram. Det är därför bra om ni som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så ni känner till vilka personer och kompetenser som finns.


Valberedare i Ideell Marknadsföring i Sverige ska:

  • Läsa samtliga officiella styrelseprotokoll från möten där de inte närvarat.

  • Redogöra för hur de kommit fram till de kandidater som de föreslår till styrelsen. Detta kan göras antingen på årsmötet eller skickas senast en vecka före årsmötet.

  • Närvara vid extra insatt årsmöte 2023 samt årsmöte 2024.

För närvarande har vi ca 4 st styrelsemöten per år. Vi kommer att ha max 12 st per år. Uppskattat antal sidor att läsa per möte, 4-5 st A4-sidor.


Årsmötet alternativt det extra insatta årsmötet väljer vilka kandidater som ska sitta i valberedningen.


Observera att det är ett volontäruppdrag utan ersättning/arvode!


Varmt välkommen med din ansökan!

Comments


bottom of page