top of page

Grunderna i ideell kommunikation

En föreläsning om kommunikation för ideella organisationer.

  • 1 timma 30 minuter
  • 1875 kr inkl. moms
  • Online eller på ert kontor i Stockholm eller Göteborg

Beskrivning av tjänsten

Bil bättre på att nå ut med er kommunikation och lär er hur ni undviker problem som ofta uppstår inom kommunikationen hos ideella organisationer. Under föreläsningen kommer vi att jämföra olika definitioner av begreppet kommunikation både utifrån marknadsföringsperspektiv och utifrån ett bredare perspektiv. Vi kommer också att diskutera kommunikationsstrategier för icke-vinstdrivande organisationer.


Kontaktuppgifter

+46(0)76-5620938

info@ideellmarknadsforing.se

Stockholm, Sweden


bottom of page